Legal Notice

Informacje o spółce / Company information

Firma/ Name:
Nordmann, Rassmann Polska Sp. z o.o.

Siedziba / Registered office:
Warszawa

Adres / Address:
ul. Królowej Marysieńki 90
02-954 Warszawa
Polska

Sąd rejestrowy / Registration court:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze / Registration number:
KRS 0000033220

NIP / Tax identification number:
521-28-82-964

Wysokość kapitału zakładowego / Share capital (in Polish zloty):
2.200.000,00 PLN